Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym” – ,,Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie.

Wydział Spraw Społecznych informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 130/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 09.06.2020 r. unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym” – ,,Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie, ogłoszony Zarządzeniem nr 40/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadanie własne gminy.

Podstawą unieważnienia, o którym mowa w ust.1, jest wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.  stan epidemii na obszarze całego kraju, który powoduje, że nie ma możliwości zrealizowania zadań publicznych w zakresie „Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym” – ,,Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione      w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – bez znacznego ryzyka dla zdrowia i życia beneficjentów tego zadania publicznego.

Wytworzyła: Magdalena Łoś

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content