Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej”.

Wydział Spraw Społecznych informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 137/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 09.06.2020 r. unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej” ogłoszony Zarządzeniem nr 39/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadanie własne gminy.

Podstawą unieważnienia, o którym mowa w ust.1, jest wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.  stan epidemii na obszarze całego kraju, który powoduje, że nie ma możliwości zrealizowania zadań publicznych w zakresie „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – bez znacznego ryzyka dla zdrowia i życia beneficjentów tego zadania publicznego.

Wytworzyła: Kamila Jabłońska

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content