Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach rządowego Programu ,,Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych”, edycja 2020/2021

Szanowni Państwo!

Przesyłam informacje o konkursie ofert dla organizacji pozarządowych w ramach rządowego Programu “Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych”:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami—edycja-2020-2021

Adresatami konkursu są organizacje posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.
Zapraszam do udziału w konkursie.
Bardzo proszę o szczegółowe zapoznanie się z warunkami uczestniczenia w konkursie oraz regulaminem konkursu (pliki w załączeniu).

Oferty można składać do 30 września br.

Izabela Michnowska
Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego
Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
mail: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl
tel. 30 77 719 (pokój 393)- tel. 789408027

Skip to content