Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego, które nie otrzymały dotacji na działalność na rok 2020 w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu.

Przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł dla Klubu Sportowego ,,Wisła” w Tczewie na realizację zadania pn. ,,XXV Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży”  (zgodnie z punktem 1A).

Skip to content