Informacja o złożeniu przez Sportowy Klub Karate „Senshi” w Tczewie oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 14.09.2020 r. Sportowy Klub Karate „Senshi” złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. ”Mistrzostwa Polski Karate WKF PUK Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzieżowców 24-25.10.2020”.

Oferta spełniła wymogi formalne i została umieszczona na stronie: organizacje.tczew.pl oraz bip.tczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Każdy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty może zgłosić w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta przy pl. J Piłsudskiego 1 lub ul. 30-go Stycznia 1, 83-110 Tczew lub drogą mailową na adres e-mail: jablonska@um.tczew.pl .

Załączniki:

  1. Scan uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. ”Mistrzostwa Polski Karate WKF PUK Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzieżowców 24-25.10.2020” przez Sportowy Klub Karate

Wytw.:      Kamila Jabłońska

Zaakceptowala: Bożena Nowopolska

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content