Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dorosłych

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dorosłych.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dorosłych.
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Wytworzyła:      Kamila Jabłońska                           

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych                                                                                                                             

                           

Skip to content