Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

„Dofinansowanie wkładu własnego”

Załączniki:

  1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2021 roku w zakresie Dofinansowanie wkładu własnego
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

wywt. M. Pieczewska

zaakceptowała: Bożena Nowopolska

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content