Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Pomocy Społecznej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2021 w zakresie Pomocy Społecznej. Z planowanej kwoty 56.000 zł, rozdysponowano środki w wysokości 56.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2021 z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ – załącznik nr 1.

Wytworzyła:  Magdalena Pieczewska                                 

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska                                                                                                                                  

                           Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content