Nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 5. Wsparcie doraźne, edycja 2021.

Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Wolności ogłosił nabór wniosków w PROO 2018-2030 Priorytet 5.

Zachęcam do udziału organizacje pozarządowe z terenu województwa pomorskiego do zapoznania się z niniejszym konkursem i regulaminem i oczywiście do składania wniosków.

Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 8 kwietnia 2021 r. od godziny 14:00 do 30 listopada 2021 r. do godziny 14:00  lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się w linku poniżej a także na stronie NIW CRSO.

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 5. Wsparcie doraźne, edycja 2021

Z wyrazami szacunku i życzliwości

Izabela Michnowska Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku mail: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl tel. 30 77 719 (pokój 393)- tel. 789408027

Skip to content