Informacja o rekrutacji do projektu „Azymut: Edukacja”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne informuje o rekrutacji do projektu „Azymut: Edukacja” w ramach którego realizowane są szkolenia z zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem oraz szkolenia zawodowe.

Projekt przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 25 lat, mieszkają na terenie woj. pomorskiego oraz pracują w podmiotach MSP lub organizacjach pozarządowych.

Szkolenia są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Opłata ze strony uczestnika stanowi wkład własny i jest zależna od tematu szkolenia  (szczegóły w formularzu zgłoszeniowym). Aby dokonać zapisu na wybrane szkolenie należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy z załącznikami. Formularz należy wydrukować, wypełnić odręcznie i przesłać w oryginale – pocztą lub kurierem bądź wstępnie skany mailem. Można również złożyć osobiście w biurze projektu (pracujemy od 8:00 do 16:00).  Informacje o wszelkich zmianach będą zamieszczane na stronie projektu: https://www.gdansk.pte.pl/edukacja – znajdą tam Państwo również regulamin udziału w projekcie.

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Skip to content