Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”


Celem konkursu jest wyróżnienie seniora, pracodawcy, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 maja br. Link do zaproszenia:
https://rops.pomorskie.eu/-/rusza-kolejna-edycja-konkursu-pomorskie-dla-seniora-zglos-swojego-kandydata-do-nagrody-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-informacja

Nagrodę otrzymują Seniorzy, osoby działające na rzecz Seniorów oraz Pracodawcy i organizacje pozarządowe przyczyniające się, poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
1.       Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
2.       Pracodawca przyjazny Seniorom,
3.       Przyjaciel Seniora.

Kto może uczestniczyć?
W Konkursie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, pracodawcy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu.

1. W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: Osoby w wieku 60 lat i więcej, z terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej.
2. W kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom: Pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia.
3. W kategorii Przyjaciel Seniora: organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową.

Kto może zgłosić kandydata?
Dokonać zgłoszenia mogą:
· jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego;
·organizacje pozarządowe zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów z województwa pomorskiego;
·osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego.
Jedna organizacja pozarządowa, samorząd i osoba fizyczna mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej z kategorii.

Jak można dokonać zgłoszenia?
Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27).

Terminarz
Nabór zgłoszeń trwa od 14 kwietnia do 28 maja br. Rozstrzygnięcie Konkursu
nastąpi do 15 czerwca br.

Informacje
Szczegółowych informacji udziela Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej, tel. 58 326 87 34; adres e-mail: b.balka@pomorskie.eu<mailto:b.balka@pomorskie.eu>

Dokumenty w załączeniu:

1.Uchwała Nr 365/241/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2021r.

2.Załącznik do Uchwały Regulamin Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”.

3. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Formularz zgłoszeniowy

4. Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Karta oceny formalnej i merytorycznej

Skip to content