Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2021 w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej.

Z planowanej kwoty 70.000 zł, na realizację przedsięwzięć związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i z rodzin niewydolnych wychowawczo, rozdysponowano środki w całości 70.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2021 na realizację zadań w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                    

Zaakceptowała  Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content