Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanych dotacji na 2021 r. w zakresie:„Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym” – „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2021 w zakresie:

  • „Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym” – „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie.

  – Tabela nr 1   – „Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie.

Wytworzyła: Magdalena Łoś           

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content