Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy w zakresie: ,,Pomocy Społecznej”, ,,Kultury Fizycznej i Sportu”, ,,Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”, ,,Upowszechnianie Turystyki”.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • ,,Pomocy Społecznej”,
  • ,,Kultury Fizycznej i Sportu”,
  • ,,Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”,
  • ,,Upowszechnianie Turystyki”.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2022 roku.
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
  3. Wzór załącznika f, g, h (dotyczy klubów sportowych).

Wytw. K. Jabłońska

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content