Ogłoszenie konkursu „Wolontariusz działający na rzecz mieszkańców miasta Tczewa w okresie pandemii”.

Na terenie miasta Tczewa działa szereg osób i organizacji na rzecz drugiego człowieka. Niosą bezinteresownie pomoc potrzebującym oraz budują więzi między mieszkańcami. Na szczególne wyróżnienie zasługują osoby, które w okresie pandemii Covid – 19 podejmowały trud pracy społecznej.

Chcąc promować ideę pracy na rzecz społeczności lokalnej a przede wszystkim docenić działalność wolontariuszy w tym trudnym okresie, Prezydent Miasta Tczewa pragnie wyróżniać najbardziej zasłużonych.

W związku z powyższym prosimy o nominowanie wolontariuszy, którzy Państwa zdaniem zasługują na wyróżnienie w związku z działaniami w okresie pandemii Covid-19. Zgłoszenia należy dokonywać na załączonym formularzu. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 3 grudnia br. Zgłoszenia można przesyłać pocztą e-mail na adres jablonska@um.tczew.pl lub osobiście w   Biurze   Obsługi   Klienta   Urzędu   Miejskiego w Tczewie, przy ul. 30 Stycznia 1.

Załączniki:

  1. Regulamin Konkursu
  2. Formularz zgłoszeniowy.
  3. Klauzula informacyjna.

Skip to content