Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ,,Przeciwdziałania Patologiom Społecznym”.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ,,Przeciwdziałania Patologiom Społecznym”.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie – Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w 2022 r. w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
  3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.     

Wytworzyła: Róża Tasarz                 

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content