Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) – prowadzenie Klubu Rodzinnego ,,Zatorze”.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) – prowadzenie Klubu Rodzinnego ,,Zatorze”.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie – Otwarty  konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania pn. prowadzenie Klubu Rodzinnego „Zatorze”.
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
  3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.     

Wytworzyła: Róża Tasarz                 

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content