Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Ochrony Zdrowia.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2022 w zakresie Ochrony Zdrowia. Z planowanej kwoty 50.000 zł, rozdysponowano środki w całości 50.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 z zakresu Ochrony Zdrowia – załącznik nr 1.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      

Zaakceptował: Adam Urban

Z-ca Prezydenta Miasta

Skip to content