Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Pomocy Społecznej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2022 w zakresie Pomocy Społecznej. Z planowanej kwoty 240.000 zł, rozdysponowano środki w całości 240.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2022 z zakresu Pomocy Społecznej – załącznik nr 1.

Wytworzyła:  Magdalena Pieczewska                                 

Zaakceptował:  Adam Urban

Z-ca Prezydenta Miasta

Skip to content