Wyniki konkursu: Informacja o wysokości przyznanej dotacji na 2022 r. w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanej dotacji dla organizacji pozarządowej na rok 2022 w zakresie: Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania) – Prowadzenie Klubu Rodzinnego „Zatorze”.

Wytworzył: Magdalena Łoś             

Zaakceptował:  Adam Urban  Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa

Załączniki

Tabela Nr 1 – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie ( prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych; klubów dla dzieci, młodzieży i członków rodzin oraz innych placówek ) 221.78 KB pdf Pobierz

Skip to content