Wynik  konkursu na realizację zadań Gminy na 2023 rok w zakresie:

Przeciwdziałania patologiom społecznym – Organizacja pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz grup wsparcia dla  osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, u których występują problemy alkoholowe.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2023 w zakresie:

Przeciwdziałania patologiom społecznym – Organizacja pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz grup wsparcia dla  osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, u których występują problemy alkoholowe.

Tytuł załącznika:

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2023 z zakresu Przeciwdziałania patologiom społecznym – Organizacja pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz grup wsparcia dla  osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, u których występują problemy alkoholowe – załącznik nr 1.

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content