Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Pomocy Społecznej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2023 w zakresie Pomocy Społecznej. Z planowanej kwoty 260.000 zł, rozdysponowano środki w całości 260.000 zł.

Tytuł załącznika:

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2023 z zakresu Pomocy Społecznej – załącznik nr 1.

Wytworzyła:  Magdalena Pieczewska                                 

Zaakceptowała:  Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content