WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2023 w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej.

Z planowanej kwoty 60.000 zł rozdysponowano środki w całości 60.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2023 na realizację zadań w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej.

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                    

Zaakceptowała  Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content