WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – „ BEZPIECZNE WAKACJE W MIEŚCIE I W PLENERZE” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W OKRESIE WAKACJI – OBOZY, PÓŁKOLONIE, KOLONIE.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2023 w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym – „ Bezpieczne wakacje w mieście i w  plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie.

Z planowanej kwoty 149.000 zł rozdysponowano środki w całości 149.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2023 na realizację zadań w zakresie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym – „ Bezpieczne wakacje w mieście i w  plenerze” dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie.

Wytworzyła: Kamila Jabłońska                    

Zaakceptowała  Iwona Bylicka – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content