Informacja z przeprowadzonej kontroli zadania publicznego pn. ”Szkolenie sekcji piłki nożnej w KKS Unia Tczew w 2023 roku”

Informacja z przeprowadzonej kontroli zadania publicznego pn. ,,Szkolenie sekcji piłki nożnej w KKS Unia Tczew w 2023 roku”.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Kolejowego Klub Sportowy ,,Unia” w Tczewie ul. Nadbrzeżna 15, wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych pod numerem 4, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Termin przeprowadzenia kontroli: 25 październik 2023 r.

Zakres kontroli:

1.Weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie umowy nr 65/01/2023 z dnia 24.01.2023 r. pn. „Szkolenie sekcji piłki nożnej w KKS Unia Tczew w 2023 roku”,

2. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: Brak

Wytworzyła: Ewa Salkowska-Stubba              

Zaakceptowała: Iwona Bylicka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Załączniki

Protokół z przeprowadzonej kontroli 112.92 KB pdf Pobierz

Skip to content