Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie Przeciwdziałania patologiom społecznym.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Przeciwdziałania patologiom społecznym – Organizacja pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz grup wsparcia dla  osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, u których występują problemy alkoholowe.

  1. Ogłoszenie – Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w 2024 r. w zakresie Przeciwdziałania patologiom społecznym.
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
  3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.     

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska

Zaakceptowała: Iwona Bylicka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content