Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Ochrony Zdrowia.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2024 w zakresie Ochrony Zdrowia. Z planowanej kwoty 50.000 zł, rozdysponowano środki w całości 50.000 zł.

Wykaz organizacji, które złożyły oferty na rok 2024 z zakresu Ochrony Zdrowia – załącznik nr 1.

  • Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      
  • Zaakceptowała: Iwona Bylicka
  • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Skip to content