Informacja o złożeniu przez Fundację Stwardnienie Rozsiane z Gdyni oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 17.02.2024 r. Fundacja Stwardnienie Rozsiane z Gdyni złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. Konferencja „SM – i co z tego …?” (5 Edycja).

Oferta spełniła wymogi formalne i została umieszczona na stronie: organizacje.tczew.pl, bip.tczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Każdy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty może zgłosić w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. 30-go Stycznia 1, 83-110 Tczew lub drogą mailową na adres e-mail: pieczewska@um.tczew.pl.

  1. Scan uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. Konferencja „SM – i co z tego …?” (5 Edycja).
  • Wytworzyła: Magdalena Pieczewska
  • Zaakceptowała: Iwona Bylicka
  • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych
Skip to content