Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy w roku 2024 z zakresu Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na wyłonienie organizacji pozarządowej – operatora projektu, któremu Miasto Tczew zleci organizację konkursu dotacyjnego – regranting dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań w zakresie – „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

  1. Ogłoszenie – Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w 2024 roku.
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
  • Wytworzyła: Magdalena Pieczewska                      
  • Zaakceptowała: Iwona Bylicka
  • Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych
Skip to content