Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • ,,Ochrony Zdrowia”,
  • ,,Pomocy Społecznej”,
  • ,,Kultury Fizycznej i Sportu”,
  • ,,Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”,
  • ,,Upowszechnianie Turystyki”.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content