Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu:

  1. ,,Ochrony Zdrowia”.
  2. ,,Pomocy Społecznej”.
  3. ,,Kultury Fizycznej i Sportu”.
  4. ,,Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”.
  5. ,,Upowszechniania Turystyki”.

Propozycję prosimy składać do dnia 12 grudnia 2017 roku pisemnie  w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: salkowska@um.tczew.pl

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content