Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • ,,Przeciwdziałania Patologiom Społecznym”.

 

Wytworzył: Łukasz Butkus

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content