Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Gminy w zakresu pomocy społecznej

 Urząd Miejski w Tczewie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej na:

„prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla  25 osób dorosłych  z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo w okresie  od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia  2018r.”

„świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  niepełnosprawnych dzieci w miejscu ich zamieszkania na terenie Tczewa w  ilości szacunkowej 9222 (dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwie) godziny w okresie  od 1 stycznia 2018r. do 15 września 2018r”.

 

Wytworzył: Leszek Szymański

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content