Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2018 w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Z planowanej kwoty 285.000 zł, rozdysponowano kwotę w całości tj. 285.000 zł.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

 Załączniki:
Skip to content