Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Upowszechniania Turystyki

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2018 w zakresie Upowszechniania Turystyki. Z planowanej kwoty 5.000 zł, rozdysponowano kwotę w całości tj. 5.000 zł.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

 Załączniki:
Skip to content