Informacja z kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym ,,Orły” w Tczewie, numer 39 w ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego

Informacja z kontroli przeprowadzonej  w Uczniowskim Klubie Sportowym ,,Orły” w Tczewie, numer 39 w ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Uczniowski Klub Sportowy ,,Orły”  w Tczewie.

Termin przeprowadzenia kontroli: 17 maja 2018 roku.

Zakres kontroli:

  1. Prawidłowość realizacji zadania publicznego zgodnie z umową nr 92/02/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku pn. ,,Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży UKS Orły Tczew”.
  2. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: Brak

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

 

Skip to content