Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Piłkarskim ,,Wisła” w Tczewie, numer 46 w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego

Informacja z kontroli przeprowadzonej  w Stowarzyszeniu Piłkarskim ,,Wisła” w Tczewie, numer 46 w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Stowarzyszenie Piłkarskie ,,Wisła”  w Tczewie.

Termin przeprowadzenia kontroli: 16 maja 2018 roku.

Zakres kontroli:

  1. Prawidłowość realizacji zadania publicznego zgodnie z umową nr 133/02/2018 z dnia 7 marca 2018 roku pn. ,,Szkolenie dzieci w Stowarzyszeniu Piłkarskim Wisła Tczew”.
  2. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: Brak

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content