Informacja z kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym ,,Dwójka” w Tczewie, numer 42 w ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego

Informacja z kontroli przeprowadzonej  w Uczniowskim Klubie Sportowym ,,Dwójka” w Tczewie, numer 42 w ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Nazwa kontrolowanej jednostki:  Uczniowski Klub Sportowy ,,Dwójka”  w Tczewie.

Termin przeprowadzenia kontroli: 17 maja 2018 roku.

Zakres kontroli:

  1. Prawidłowość realizacji zadania publicznego zgodnie z umową nr 80/02/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku pn. ,,Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu i pięcioboju nowoczesnym ”.
  2. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: Brak

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

 

Skip to content