Informacja z kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Klubie Sportowym ,,Gryf” w Tczewie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000651958

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Klubie Sportowym ,,Gryf” w Tczewie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000651958.

Nazwa kontrolowanej jednostki:  Młodzieżowy Klub Sportowy ,,Gryf”  w Tczewie.

Termin przeprowadzenia kontroli: 17 maja 2018 roku.

Zakres kontroli:

  1. Prawidłowość realizacji zadania publicznego zgodnie z umową nr 94/02/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku pn. ,,Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Młodzieżowym Klubie Sportowym Gryf Tczew”.
  2. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: Brak

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

 

Skip to content