Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kolejowym Klubie Sportowym ,,Unia” w Tczewie, numer 4 w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego

Informacja z kontroli przeprowadzonej  w Kolejowym Klubie Sportowym ,,Unia” w Tczewie, numer 4 w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Kolejowy Klub Sportowy ,,Unia”  w Tczewie.

Termin przeprowadzenia kontroli: 16 maja 2018 roku.

Zakres kontroli:

  1. Prawidłowość realizacji zadania publicznego zgodnie z umową nr 78/02/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku pn. ,,Szkolenie sportowe, organizacja zawodów sportowych i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży ”.
  2. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: Brak

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

 

Skip to content