Informacja z kontroli przeprowadzonej w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Zamkowa” przy ul. Zamkowej 26 w Tczewie, prowadzonej przez Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta ,,Sambor” z siedzibą w Tczewie przy ul. Orzeszkowej 6 w dniu 06 września 2018 roku.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Świetlicy Socjoterapeutycznej „Zamkowa”

Termin przeprowadzenia kontroli: 06 września 2018 roku

Zakres kontroli:

  1. Sprawdzenie zgodności wykorzystania otrzymanej dotacji przez Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta ,,Sambor”- Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej „Zamkowa”
  2. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: Brak

 

Wytworzył: Łukasz Butkus – Inspektor

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content