Nabór wniosków na realizację Programu ,,Szkolny Klub Sportowy” w 2019 roku

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2019 roku Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Kwota do rozdysponowania w naborze: 54 525 000 zł.

Wnioski należy składać do 14 grudnia 2018 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 16 stycznia 2019 r.

Ewentualne pytania w zakresie Programu „Szkolny Klub Sportowy” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich tel. 22 24 43 266, 22 24 43 280, 22 24 43 155.

 

Decyzja_nr_49_Ministra_Sportu_i_Turystyki

Wniosek_wraz_z_zalacznikami-_poziom_wojewodzki

Wniosek_wraz_z_zalacznikami-poziom_krajowy

Zalaczniki_do_rozliczenia-_poziom_wojewodzki

Zalaczniki_do_rozliczenia-_poziom_krajowy

Skip to content