Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy z zakresu Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • ,,Przeciwdziałania Patologiom Społecznym”.

 

Wytworzył Łukasz Butkus

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content