Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2019 w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu. Z planowanej kwoty 570.000 zł, rozdysponowano kwotę 539.389 zł (zgodnie z punktem 1A) oraz 6.000 zł (zgodnie z punktem 1B).

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska  – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content