Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Gminy z zakresu „Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”.

Urząd Miejski w Tczewie Ogłasza otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na zadań Gminy z zakresu „Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”.

 

Wytworzyła: Magdalena Pieczewska

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content