Ogłoszenie konkursu ofert na zadania własne gminy – ,,Przeciwdziałania Patologiom Społecznym” – Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie”.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • ,,Przeciwdziałania Patologiom Społecznym” – Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – obozy, półkolonie, kolonie”.

 

Wytworzył: Łukasz Butkus

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content