Sprostowanie do Ogłoszenia o wyborach do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022.

Urząd Miejski w Tczewie uprzejmie informuje, że omyłkowo ujęto w treści ogłoszenia w  punkcie 1 ,,Warunki zgłaszania kandydatów”- pięć obszarów działalności pożytku publicznego zamiast czterech obszarów, tj.

1. Każda organizacja działająca na terenie miasta Tczewa może zgłosić jednego kandydata na członka Rady ze wskazaniem jednego obszaru działalności pożytku publicznego:

–  Pomoc społeczna i Ochrona Zdrowia.

–  Kultura Fizyczna, Sport i Turystyka.

–  Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego,

–  Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych;

–  Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym.

 

Właściwa treść powinna brzmieć:

1. Każda organizacja działająca na terenie miasta Tczewa może zgłosić jednego kandydata na członka Rady ze wskazaniem jednego obszaru działalności pożytku publicznego:

–  Pomoc społeczna i Ochrona Zdrowia.

–  Kultura Fizyczna, Sport i Turystyka.

–  Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych.

–  Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska  – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content