Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego – ZEBRANIE WYBORCZE

Zgodnie z regulaminem wyborów do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 r. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie uprzejmie informuje, że zebranie wyborcze do TRDPP na lata 2019-2022 odbędzie się dnia 26 marca 2019 r. o godzinie 17:00 – miejsce zebrania wyborczego: Sala Obrad im. F. Fabicha Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1.

Zgłoszeni DELEGACI proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska – Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content