Tczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego 2019-2022 – SKŁAD RADY.

Zgodnie z regulaminem wyborów do Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015 r. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie przedstawia skład w/w Rady powołany Zarządzeniem nr 125/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8.04.2019 r.  w sprawie powołania Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022.

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska – Stubba

Zaakceptowała  Elżbieta Noch – Zastępca Naczelnika  Wydziału Spraw Społecznych

Skip to content