Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY – wsparcie na realizację Waszych pomysłów!

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Nabór wniosków trwa do 28 kwietnia 2019!
Dla dotacji na rozwój młodych organizacji nabór trwa do 23 maja.

Projekty mogą być realizowane od 1 czerwca do 30 listopada 2019.
Dla dotacji na rozwój młodych organizacji realizacja może rozpocząć się 1 lipca.

Do zdobycia 5000 zł na realizację Waszych inicjatyw lub rozwój organizacji!

 

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY 2019

Skip to content